شمانیوز

قیمت خودرو پنجشنبه 98/01/29 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/01/29 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/01/29 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۹,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
سایپا ۱۵۱
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
تیبا (سفید)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/01/29
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۵,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه98/01/29
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۶,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
ساینا (رینگ فولادی)
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
ساینا (رینگ آلومینومی)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه98/01/29
ساینا اتوماتیک
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
وانت زامیاد
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
وانت زامیاد (ساده)
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
وانت زامیاد(آپشنال)
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
آریو (اتوماتیک)
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
چانگان cs۳۵
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سیتروئن c۳
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه98/01/29 / گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
وانت آریسان
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمند lx
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمند ef۷
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمندef۷دوگانه سوز
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمند سورن
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سمند سورن توربو
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دنا
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو glx ۴۰۵
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو slx ۴۰۵
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/28
پژو پارس. کد ۲۹
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو پارس. کد ۳۲
۹۲,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو پارسlxکد15
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژوپارسlxکد۱۶
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژوپارسlxکد۱۷
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژوپارس اتوماتیک
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو۲۰۶.تیپ۵
۹۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو۲۰۶.صندوقدار
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو ۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو ۲۰۰۸
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پژو ۵۰۸
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رانا LX
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو تندر E۲
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پیکاپ دوکابین فوتون
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو کپچر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
سوزوکی ویتارا
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه98/01/29/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو تندر ۹۰
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو پارس تندر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه98/01/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو پنجشنبه98/01/29: *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید