کد خبر : 896239

قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۰,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۱,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۶,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۹,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سایپا ۱۵۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا (سفید)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۷,۱۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۸,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۹,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
ساینا (رینگ فولادی)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۰,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
ساینا اتوماتیک
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
وانت زامیاد
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
وانت زامیاد (ساده)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
آریو (اتوماتیک)
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
چانگان cs۳۵
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سیتروئن c۳
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3/ گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
وانت آریسان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمند lx
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمند ef۷
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمندef۷دوگانه سوز
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمند سورن
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سمند سورن توربو
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دنا
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو glx ۴۰۵
۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو slx ۴۰۵
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو پارس. کد ۲۹
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو پارس. کد ۳۲
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو پارسlxکد15
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژوپارسlxکد۱۶
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژوپارسlxکد۱۷
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژوپارس اتوماتیک
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو ۳۰۱
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو ۲۰۰۸
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پژو ۵۰۸
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رانا LX
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو تندر E۲
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو کپچر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
سوزوکی ویتارا
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/02/2
رنو تندر ۹۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو پارس تندر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو سه شنبه 98/02/3 : *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید