شمانیوز

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 13 مهر ماه 1398 در 601 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 472 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 26 هزار و 143 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1196 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 1188 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 327306 واحد رسید.

 

شاخص کل هم وزن با 969 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 97377 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 879 واحد افزایش به رقم 237736 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2346 واحد افزایش رقم 666220 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را بانک ملت، شرکت ارتباطات سیار ایران، بانک پاسارگاد، پالایش نفت تهران، سایپا، توسعه معادن و فلزات، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سرمایه گذاری غدیر، بانک پاسارگاد، سایپا، پارس خودرو، بانک اقتصاد نوین، سرمایه گذاری البرز، سرمایه گذاری توکا فولاد، لیزینگ رایان سایپا، بیمه البرز به نام خود ثبت کردند.

 

 بازگشایی و توقف نماد

بازگشایی نماد معاملاتی(دروز)

نماد معاملاتی شرکت روز دارو(دروز)با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فباهنر)،(چفیبر)

نماد معاملاتی شرکت های صنایع مس شهید باهنر(فباهنر)، تولید فیبر ایران(چفیبر)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی(شاملا)،(ولصنم)

نماد معاملاتی شرکت های معدنی املاح ایران(شاملا)، لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی(دزهراوی)،(ساروم)

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی زهراوی(دزهراوی)، سیمان ارومیه(ساروم)با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(دابور)

نماد معاملاتی شرکت داروسازی ابوریحان(دابور)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(شنفت) پس از رفع تعلیق

نماد معاملاتی شرکت نفت پارس(شنفت)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(لپارس)

نماد معاملاتی شرکت کارخانجات پارس الکتریک(لپارس)با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(خاهنح)

نماد معاملاتی حق تقدم شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهنح) جهت عرضه  9686469 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر 100000 عدد،بدون محدودیت نوسان قیمتآماده انجام معامله می باشد.لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف ناظر حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت قابلیت معامله مجدد را ندارد.همچنین کارگزارخریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند

 

توقف نماد (قثابت1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند.

 

تعلیق نماد معاملاتی (غنوش1)

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت نوش‌مازندران‌ (غنوش1) حداکثر تا تاریخ 24/07/1398 تعلیق شد.

 

توقف نماد (چفیبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران‌ (چفیبر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

توقف نماد (سقاین1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان‌ قائن‌ (سقاین1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 

توقف نماد (پاکشو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

توقف نماد (درازک1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت دارویی‌ رازک‌ (درازک1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند.

 

توقف نماد (آسیا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت بیمه آسیا (آسیا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند.

 

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 5 قرارداد به ارزش بیش از 87 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 464  هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 463 میلیارد  و 075 میلیون ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 123 میلیون و 776 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش 1273 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 10610 قرارداد به ارزش بیش از 10 میلیارد و 611 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied