شمانیوز

به نام خدا

 

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، به اطلاع می رساند پیرو آگهی مزایده عمومی شماره 1398/230415 مورخ 1398/09/30 و طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ 1398/10/10 پاکت های مربوط به مزایده, بازگشایی گردید که نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

  • برندگان مزایده مکلفند از این تاریخ، ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی, با مراجعه به دفتر اداره املاک و ساختمان موسسه (و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) شرایط عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمایند.
  • در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ، ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید، سپرده شرکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعلام, ظرف مدت 10 روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (14) اقدام ننماید سپرده او نیز به نفع موسسه ضبط می شود.
  • دیگر شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفتر اداره مرکزی موسسه و اعلام کتبی شماره حساب خود پس از طی مراحل اداری وجوه پرداختی خود را دریافت نمایند.

 

کد 76

ردیف

کد ملک

نام ملک

نام خریدار

شماره ملی

قیمت پایه مزایده(ریال)

قیمت پیشنهادی(ریال)

شرایط خرید

برنده مزایده

1

76

آستانه

مهدی رضایی

0081950667

1.200.000.000

1.254.000.000

نقدی

تایید

2

76

آستانه

علریضا لاری

2510910485

1.200.000.000

1.210.000.000

نقدی

 

3

76

آستانه

سید محسن جعفری

2291731351

1.200.000.000

1.210.000.000

نقدی

 
 

 

کد73

ردیف

کد ملک

نام ملک

نام خریدار

شماره ملی

قیمت پایه مزایده(ریال)

قیمت پیشنهادی(ریال)

شرایط خرید

برنده مزایده

1

73

سبزوار

مرتضی کلاته دولتی

0790472538

1.210.000.000

1.311.000.000

نقدی

تایید

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه