شمانیوز

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه 99، در 662 هزار و 162 دفعه، تعداد 9 میلیارد و 527 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از121 هزار و 662 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 29984 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل  بورس تهران، شاخص کل با 28726 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 798098 واحد رسید.

 

شاخص کل هم وزن با 6390 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 267475 واحد رسید.

 

شاخص بازار اول با 22058 واحد افزایش به رقم 566122 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 53786 واحد افزایش رقم 1687466 واحد را تجربه کرد.

 

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان،  صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو،‌ ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گل گهر، بانک ملت، خدمات انفورماتیک و معدنی و صنعتی چادرملو به نام خود اختصاص دادند.

 

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، بانک تجارت، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، پالایش نفت بندر عباس، گلوکوزان، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین، پارس خودرو و پالایش نفت تهران به نام خود ثبت کردند.

 

 توقف و بازگشایی

توقف نمادهای (کپارس1)، (بکام1)، (تکنو1)، (بکام1) و (غاذر1)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت های کاشی‌ پارس‌ (کپارس1)، کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1)، تکنوتار (تکنو1)، کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1) و کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

 

وقفه معاملاتی نماد (زکوثر1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، تا پایان جلسه معاملاتی در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و ادامه معاملات از ابتدای روز معاملاتی بعد و در دامنه نوسان قیمت روزانه ادامه خواهد یافت.

 

توقف نمادهای (بکام1)، (کسرام1)، (تاپیکو1) و (ولملت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1)، پارس‌ سرام‌ (کسرام1) ، س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو1) و واسپاری ملت (ولملت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

 

توقف نمادهای معاملاتی (کگل)،(فلوله)،(ساروم)،(شنفتح)

در پایان معاملات امروز شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر(کگل)، جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، لوله و ماشین سازی ایران(فلوله)،سیمان ارومیه(ساروم)،جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و حق تقدم نفت پارس(شنفتح) با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

 

ادامه توقف نماد (بکام1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد.

 

توقف نمادهای  (خکار1)، (سپ1)، (فملی1) و (وخارزم1)به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های ایرکا پارت صنعت (خکار1) پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ1) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌ (فملی1) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند.

 

بازگشایی نماد معاملاتی (دسبحان)

نماد معاملاتی شرکت سبحان دارو(دسبحان)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه تعلق نمی گیرد.

 

بازگشایی نماد معاملاتی (سمازن)

نماد معاملاتی شرکت سیمان مازندران(سمازن)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

 

بازگشایی نماد معاملاتی (رانفور)

نماد معاملاتی شرکت خدمات انفورماتیک(رانفور) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام به ترتیب با شماره پیگیری 626770 مورخ 1399/02/06،آماده انجام معامله می باشد،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(تاپیکو)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام با شماره پیگیری 626488 مورخ 1399/02/06 و همچنین افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی (فولاد)،(شکربن)،(پردیس)،(خکمک)

نماد معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)،کربن ایران(شکربن)،سرمایه گذاری پردیس(پردیس)،کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(خکمک) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام به ترتیب با شماره های پیگیری 626720 مورخ 1399/02/06، 626686 مورخ 1399/02/06، 626557 مورخ 1399/02/06، 626665 مورخ 1399/02/06 آماده انجام معامله می باشند،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نمادهای معاملاتی(خبهمن)،(ولملت)

نماد معاملاتی شرکت های گروه بهمن(خبهمن)،واسپاری ملت(ولملت)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

 

بازگشایی نماد معاملاتی(وبهمن)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری بهمن(وبهمن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

 

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 187 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 184 میلیارد ریال معامله شد.

 

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 134 میلیون و 658 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش 1934 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 25422 قرارداد به ارزش بیش از 42 میلیارد و 619 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه