شمانیوز

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده؛

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان صبح امروز برگزارشد و صورتهای مالی این شرکت به تصویب مجمع رسید و برنامه های اساسی سال 1399تشریح شد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی ماهان ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت گسترش صنایع  و معادن ماهان منتهی به 29 اسفند 98 صبح امروز دوشنبه 6 مرداد ماه برگزارشد و در این جلسه پس ازانتخاب هیئت رئیسه مجمع ،صادق جاهدخطیبی مدیرعامل هلدینگ ماهان به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت.

هلدینک ماهان

 

خطیبی درابتدای گزارش خود اظهارداشت: هلدینگ ماهان درسال مالی 1397 بالغ بر1955 میلیارد ریال زیان داشته که باتدابیر اتخاذ شده دراقدامات اجرایی ومدیریتی درهلدینگ ماهان وشرکت های تابعه این میزان زیان به 227 میلیاردریال سوددرسال1398 منجرشده است.

ماهان

 

  • مهمترین اقدامات صورت گرفته درسال 1398

مدیرعامل هلدینگ ماهان درادامه گزارش خود به مجمع عمومی وسهامداران پیرامون اقدامات انجام شده پس ازتغییرات مدیران ومعاونان درسال 1398 اظهارداشت:

درسال گذشته اقدامات انجام شده درسه بخش کاربردی واساسی صورت گرفته که منجربه بدست آمدن موفقیت های بزرگ وشگرفی شده است که این اقدامات درسه بخش حوزه راهبری شرکت ها،حوزه توسعه کسب وکار وحوزه مالی بدست آمده است.

 

وی درتوضیح اهم اقدامات مهم واساسی درحوزه راهبری شرکت هااظهارداشت:

  • مهمترین اقدامات انجام شده دراین حوزه درسال98 عبارتنداز:

پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه (ERP)درسطح شرکت های تابعه،برنامه ریزی پایش وکنترل عملیات شرکت های تابعه برای ایجادرشدعملیات وسود،تدوین استراتژی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان،ایجادارزش افزوده وسودآوری بیشتربااستفاده ازسهم سنگ آهن معدن شماره۲بااستفاده اززنجیره فولادشرکت های هلدینگ،پیگیری اتصال مجتمع فولادصنعت بناب وشرکت احیا استیل بافت به شبکه ریلی کشور

 

صادق جاهدخطیبی درادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام شده درحوزه کسب وکاراین هلدینگ افزود:عضویت درشرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا(کنسرسیوم اکتشاف)باهدف شرکت درکشف پتانسیل های جدیدمعدنی درمقیاس بزرگ وسرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های معدنی ازاکتشاف تافرآوری،تملک شرکت حمل ونقل جاده ای ،ریلی پرچم باربه منظوربهینه سازی وتسهیل حمل ونقل درزنجیره هلدینگ، دریافت موافقت اولیه احداث کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان،دریافت مجوزورود۴۰دستگاه ماشین آلات معدنی ازورارت صمت ، ازمهمترین اقدامات دراین زمینه بوده است.

 

فولاد بافت 3

 

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان درادامه گزارش به مجمع وسهامداران به بیان اهم اقدامات درحوزه مالی پرداخت وگفت:بهره گیری ازتوان حوزه مدیریت برای حفظ نقدینگی بااستفاده  ازتعامل باطرف های تجاری وعدم استقراض ازبانک ها باهدف کاهش هزینه های مالی،تدوین برنامه میان مدت برای تسویه تسهیلات وخروج اززیان انباشته ،نظارت وپیگیری هلدینگ درخصوص شفاف سازی مالی شرکت های تابعه باتوجه به گزارش های حسابرس مستقل وتمدید وبازپرداخت تسهیلات وبدهی های دریافتی ازبانک ها اهم اقدامات موفقیت آمیز درحوزه مالی هلدینگ درسال 1398بوده است که منجربه اتفاق های خوب ومثبت برای هلدینگ ماهان شده است.

 

 بنابر این گزارش پس ازسخنان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ،حسابرس قانونی به ارائه گزارش عملکردمالی هلدینگ ماهان پرداخت وپس ازآن سهامداران ونمایندگان آنها نظرات خودرادرخصوص عملکرداین شرکت بیان نمودند ودرخاتمه صورت هاوعملکرد مالی این هلدینگ به تصویب مجمع و سهامداران  رسید.

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied