شمانیوز

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم شهرک بهارستان را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی ، سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم  شهرک بهارستان را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.

 

قیمت پایه به ازای هر متر مربع  20.000.000 ریال (بیست میلیون ریال) جمعاً به مبلغ 1.770.620.000.000ریال ( یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و بیست میلیون  ریال )

 

نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزایده فوق 20 درصد نقد و الباقی طی اقساط 24 ماهه می باشد.

 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قیمت پایه به مبلغ 88.531.000.000 ریال ( هشتاد و هشت میلیارد و پانصد و سی و یک میلیون ریال ) ،که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانک ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم

 

شرایط واگذاری:

الف :کلیه هزینه های طراحی سایت و نقشه های واحد های مسکونی و آماده سازی سایت به عهده خریدار می باشد.

ب : کاربری ملک مذکور مسکونی (ویلایی) می باشد.

 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 1.500.000 ریال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانک ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ  99.05.07  تا  تاریخ  99.05.19 جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده مراجعه نمایند .

 

مهلت تحویل اسناد فراخوان: از تاریخ  99.05.20 تا تاریخ 99.06.01 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداری مورخ 99.06.01می باشد)

 

زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها: رأس ساعت 10:00 روز یک شنبه تازیخ 99.06.02- جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 

- محل دریافت و تحویل اسناد فراخوان: جزیره قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقی و قراردادها – دبیر خانه کمیسیون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  35252471 – 076 فاکس 35241706-076 (کد پستی : 7951617444)

 

- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir

 

سایر توضیحات:

به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.

هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده فراخوان ، می باشد.

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه