شمانیوز
شما نیوز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:

عملکرد بیمه سلامت در توزیع مناسب دفاتر پیشخوان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توزیع مناسب دفاترپیشخوان، از جمله تمرکز زدایی درانعقاد قرارداد، باعث شد مراجعان دراسرع وقت و به نحومطلوب خدمات را دریافت کنند.

به گزارش شمانیوز به نقل از آی هینا؛ علی رضایی گفت: بیمه سلامت درخدمت رسانی به محرومین بسیارخوب عمل کرده و در این خصوص شایسته تقدیراست.

 وی با اشاره به توزیع عادلانه دفاتر پیشخوان طرف قرارداد افزود: توزیع مناسب دفاتر از جمله تمرکز زدایی در انعقاد قرارداد، باعث شده مراجعان دراسرع وقت و به نحو مطلوب خدمات را دریافت کنند.

رضایی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت درشرق استان کرمانشاه مناسب عمل کرده است و خواستار افزایش تعداد دفاتر پیشخوان طرف قرار داد شد.

وی لزوم همکاری پزشکان و مراکز درمانی درطرح نسخه نویسی الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied