شمانیوز

مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده گذاری مرکزی از آغاز فرآیند اعمال و تسویه اختیار فروش تبعی برای سررسید بهمن و اسفند ۹۹ خبر داد.

هادی علی پور اعلام کرد : با توجه به  سررسید تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی(با هدف حمایت از سهام) در بهمن و اسفند 1399 ، فرآیند اعمال و تسویه این اوراق آغاز شد.

وی افزود : فرآیند اعمال این اوراق بدین صورت است که کارگزاری ها ی فعال در بورس و فرابورس درخواست اعمال را از مشتریان خود جمع آوری کرده و بعد از بررسی شرکت بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران در خواست اعمال برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود و پس از بررسی در خواست اعمال توسط سمات و کنترل تعداد اوراق قابل اعمال و سهام پایه و بدست آمدن تعداد اوراق قابل اعمال ، محاسبات انجام شده و تسویه انجام می شود.

علی پور با بیان این که تسویه به دو روش نقدی و فیزیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت : در تسویه فیزیکی، سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده خریداری می شود اما  در تسویه نقدی ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی در صورت توافق طرفین به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت می شود.

مدیر تسویه اوراق بهادار سپرده گذاری مرکزی گفت : نماد های اختیار فروش تبعی که در پایان سال 1399 سررسید می شوند عبارتند از هترول911، هکاوه 911، همعاد911، هخود 911، هملت911، هشفن 911، هشیر 911، هجم 911، هصند 911، هبهرن912، هرانف912، هنفت 912، هپارس 912، همپنا912، هاباد912، هفارس912، هغدیر 912، هبرکت 912، وملل9912، هصادر912 و ذوب تبعی 9912، که جمعا 21نماد می شود.

 

روابط عمومی سمات

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied