شمانیوز

تایید بیمه مرکزی بر ادامه مدیریت مسعود بادین، نشان می‌دهد بزرگترین شرکت بیمه غیر دولتی در مسیر صحیح قرار دارد و بیمه آسیا در دو سال گذشته، متمایز و موفق ظاهر شده و دو سال آینده هم این شرکت جهش کم‌نظیری را تجربه خواهد کرد.

دکتر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای انتصاب مسعود بادین به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه آسیا را تایید کرد. چالاک، چابک و پربازده این سه کلمه کلیدی و البته نمایانگر واقعیت بیمه آسیا است که رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم افتتاحیه ساختمان شماره هفت این شرکت، بر آن تاکید کرد.

 

عملکرد دوساله: گامی متفاوت

در این مراسم همچنین، مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش مبسوطی از عملکرد دوسال اخیر و نه ماهه این شرکت ارائه نمود که نشان می داد در آذر ۹۷ که بادین تصدی بیمه آسیا را پذیرفت، حق بیمه صادره شرکت حدود ۳۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال بود و ۱۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال نیز خسارت پرداخت شد؛ لذا  نسبت خسارت در این دوره معادل ۶۰ درصد بود. در ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ، مجموع حق بیمه تولیدی به ۴۳ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال و خسارت نیز به ۲۳ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال رسید و نسبت خسارت به ۵۴ درصد کاهش یافت. همچنین در پایان آذر۱۳۹۹ شرکت بیمه آسیا بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال یعنی حدود ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به آغاز مدیرعاملی مسعود بادین در بیمه آسیا، حق بیمه تولید کرده و در مقابل، ۲۸ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است. یعنی به نسبت خسارت ۴۸ درصدی دست یافته است و این، یک  اتفاق خاص در شرکت بیمه آسیا است که طی دو سال، ۱۳ درصد نسبت خسارت شرکتی کاهش یابد و از ۶۰ درصد به ۴۷ درصد برسد.

عملکرد یازده ماه ۱۳۹۹: ثبت رکوردهای جدید

رشد ۶۷۱ درصدی سود خالص بیمه اسیا در ۱۱ ماه نخست امسال و ثبت رکورد بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان سودخالص در پایان بهمن ۹۹ و شناسایی ۲۲۴ ریال سود به ازای هر سهم آن هم پس از افزایش سرمایه ۹۴۹ درصدی، تنها یک نشانه برای درک واقعیت شفاف بیمه آسیاست. صورت‌های مالی ۱۱ ماهه این شرکت نیز نشان می‌دهد که بیمه آسیا توانسته ترکیب پرتفوی و کنترل خسارت و ریسک خود را به بهترین وجه مدیریت کرده و بهبود بخشد؛ در این دوره، نسبت خسارت، ۵۲ درصد است که در مقایسه با سال قبل، منفی ۶.۶ درصد کاهش یافته است و رشد حق بیمه تولیدی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد افزایش یافته است. در پایان بهمن امسال میزان فروش بیمه آسیا به حدود ۷۴۶۶ میلیارد تومان رسیده است. در بیمه های آتش سوزی ، بیمه مهندسی، بیمه مسئولیت و بیمه های عمر و پس انداز نیز به ترتیب شاهد ۵۳.۳ درصد، ۷۴.۵ درصد، ۴۰.۴ درصد و ۳۵.۶ درصد رشد تولید هستیم در حالی که نسبت خسارت بیمه های شخص ثالث و بدنه در این مدت، منفی ۶.۳ درصد و بیمه های درمانی منفی ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشتاز در میان شرکت های بورسی

مقایسه کارنامه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه هم نشان‌دهنده این واقعیت است که بیمه آسیا با سهم ۱۷.۷ درصدی در ۱۱ ماه نخست، همچنان پیشتاز است. و این در حالی است که در رشته های حساس و مهم، تیم مسعود بادین مهارت بی نظیر کنترل ریسک و سود آوری را به رخ می کشد.

سهم بیمه های درمان از کل فروش شرکت در محدوده ۱۷ درصد است ولی میانگین سهم درمان در بین شرکت‌های بیمه بورسی بیش از ۲۶ درصد است که اختلاف ۹ درصدی با میانگین، نشان از تدبیر مدیریت شرکت در خصوص کاهش و کنترل خسارات و صدور بیمه های درمانی در راستای اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت می باشد. این مهم زمانی بیشتر مد نظر قرار می گیرد که نسبت خسارت بیمه درمان بیمه آسیا در بین شرکت های بورسی ۶۵.۵ درصد بوده در حالی که میانگین این نسبت در مجموع شرکت های بورسی، حدود ۷۳ درصد است که گویای اختلاف و کاهش ۷.۵ درصد نسبت خسارت کمتر بیمه آسیا نسبت به شرکت های بورسی است.

در بیمه شخص ثالث نیز  هرچند این رشته بیمه ای حدود ۴۵ درصد از کل فروش بیمه آسیا را در ۱۱ ماهه نخست به خود اختصاص می‌دهد اما با در نظر گرفتن سهم حدود ۱۶ درصدی بیمه بدنه خودرو در سبد فروش شرکت با نسبت خسارت ۳۸.۸ درصد، روشن می‌شود که بیمه آسیا به جای تمرکز بر ثالث فروشی، سیاست فروش ترکیبی و توزیع ریسک را به ویژه از طریق افزایش قابل ملاحظه سهم بیمه بدنه به خوبی اجرا کرده و از خود، ریسک‌زدایی موثر نموده است. چرا که سهم بیمه بدنه از کل فروش بیمه آسیا تقریبا ۲ برابر میانگین شرکت‌های بیمه‌ای حاضر در بازار سهام است و بیانگر این است که هدف افزایش فروش ترکیبی بیمه‌نامه شخص ثالث با سایر رشته های بیمه‌ای محقق شده است. به این ترتیب، مسعود بادین در دو سال گذشته نه تنها نسبت خسارت بیمه آسیا را پایین آورده، بلکه به طور خاص، الگوی بیمه خودرو را از طریق یک مدل ترکیبی از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به اجرا گذاشته است. در بخش بیمه درمان هم به جای گرفتن سهم بیشتر از بازار، راهبرد کنترل ریسک و رضایت بیمه‌گذاران را به گونه‌ای عملیاتی کرده که نتیجه آن، پایدارسازی سود بیمه آسیا بوده است.

کنترل ریسک در بیمه آسیا

مقایسه سهم رشته بیمه شخص ثالث از کل فروش بیمه آسیا در ۱۱ ماه نخست پنج سال اخیر نیز نشان می‌دهد که این رشته طی سال‌های مدیریت مسعود بادین در یک آستانه مطلوب قرار گرفته است.(جدول شماره یک) بر اساس آمارها، سهم این رشته از ۴۴ درصد در پایان بهمن‌ماه سال۹۶، به ۳۵ درصد در ۱۱ ماه  امسال رسیده است. افزون بر اینکه سهم بیمه شخص ثالث از کل خسارت‌ پرداختی بیمه آسیا در مدت مذکور همواره در محدوده ۴۴ درصدی و حتی پایین‌تر حفظ شده و نسبت خسارت بیمه شخص ثالث حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

جدول شماره یک - سهم بیمه شخص ثالث از حق بیمه صادره و خسارت  پرداختی بیمه آسیا در ۱۱ ماه نخست پنج سال گذشته

سالدرصد سهم ثالث از تولیددرصد سهم از خسارتنسبت خسارت به حق بیمه
۱۳۹۵۴۱۴۴۷۰ درصد
۱۳۹۶۴۴۴۳۶۱ درصد
۱۳۹۷۳۹۴۴۷۳ درصد
۱۳۹۸۳۷۴۲۶۷ درصد
۱۳۹۹۳۵۴۴۶۷ درصد
 

 

به ویژه اینکه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت خسارت شخص ثالث، ۵۸ درصد  بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد کاهش را تجربه کرده و رشد حق بیمه تولیدی در این رشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد ارزیابی می‌شود. افزون بر اینکه بیمه آسیا هدف دیگری را دنبال کرده که نتیجه آن، رشد ۷۴.۳ درصدی فروش بیمه بدنه خودرو در یازده ماهه سال ۹۹ است که باعث شده تا این شرکت خیال‌اش از بابت پذیرش ریسک در رشته بیمه ثالث راحت باشد. البته توصیه‌های مقام ناظر همواره برای همه شرکت‌های بیمه این بوده و هست که مراقب پذیرش ریسک در رشته هایی با ضریب خسارت بالا نظیر درمان و شخص ثالث باشند کما اینکه سیاست بیمه آسیا نیز جلوگیری از انباشت بدهی‌های ناشی از توقف بررسی پرونده‌های قضایی بوده که باعث شده تا ریسک‌های ناشی از انباشت بدهی‌ها، به سال‌های آینده منتقل نشود.

بزرگ ترین شرکت بیمه خصوصی کشور، در رشته بیمه درمان هم متمایز ظاهر شده و تلاش کرده که به جای تمرکز بر افزایش حق بیمه صادره‌، با نرخ‌دهی واقعی و پرهیز از رفتارهای نادرست، به گونه‌ای حرفه ای در صنعت بیمه فعالیت نماید. نگاهی به کارنامه بیمه آسیا در ۱۱ ماه پنج سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها سهم بیمه درمان از کل پرتفوی شرکت در محدوده کمتر از ۱۹ درصد نگه داشته شده و در ۱۱ ماه ابتدای امسال به ۱۷ درصد کاهش یافته است، بلکه سهم بیمه درمان از خسارت‌های پرداختی بیمه آسیا هم در محدوده مورد انتظار و هدف‌گذاری شده قرار دارد. نتیجه اینکه حتی در ۱۱ ماه ابتدایی امسال با وجود افزایش تعداد پرونده‌های خسارت بیمه درمان در کل صنعت بیمه به واسطه شیوع ویروس کرونا و بالارفتن هزینه‌های درمان، نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا ۶۶ درصد برآورد می‌شود که پایین‌ترین میزان طی ۱۱ ماه پنج سال گذشته به حساب می‌آید. (جدول شماره دو)

 

جدول شماره ۲ - سهم بیمه درمان از حق بیمه صادره و خسارت پرداختی بیمه آسیا در ۱۱ ماه نخست ۵ سال اخیر

سالدرصد سهم  از حق بیمهدرصد سهم از خسارتنسبت خسارت به حق بیمه
۱۳۹۵۱۹۲۲۷۹
۱۳۹۶۱۸۲۴۸۴
۱۳۹۷۱۹۲۵۸۰
۱۳۹۸۱۹۲۵۷۴
۱۳۹۹۱۷۲۱۶۶
 

 

منتظر جهش بزرگ باشید

بادین و همکاران او در بزرگترین بیمه غیردولتی کشور دور از حاشیه‌ها و با تمرکز بر برنامه‌ها تنها به ارتقای نام بیمه آسیا و رضایت سهامداران و بیمه‌گذاران می‌اندیشیدند و حالا در آستانه سال ۱۴۰۰، خود را آماده برنامه ریزی جهت رسیدن به ایستگاه اهداف جدید می‌کنند. عملکرد واقعی بیمه آسیا برای همه روشن و شفاف است و دو سال آینده را می‌توان نقطه جهش بیمه آسیا دانست و استارت این جهش به ویژه در پروژه‌های بزرگ و مگاپروژه‌های ملی، حضور پررنگ‌تر و لیدری در کنسرسیوم‌های مهم و همچنین اجرای برنامه‌های تحول آفرین و آینده‌ساز  به صورت ملموس نمایان خواهد شد؛ چرا که شرط لازم برای فاصله گرفتن بیمه آسیا از رقبا و متمایز ظاهر شدن به واسطه تلاش پرفشار تیم مدیریتی شرکت برای به نتیجه رساندن افزایش سرمایه به ثمر نشسته است و تحول در سبد پرتفوی بیمه آسیا برای بهینه‌سازی هرچه بیشتر و کاهش ریسک‌های با اعمال اصول مدیریت ریسک و افزایش سهم رشته‌های دیگر، رخ خواهد داد.

 

دنیای بانک و بیمه

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied