شمانیوز

شرکت بیمه پاسارگاد طی فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال جاری، بالغ بر۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده که سهم بیمه زندگی اندوخته دار از این حق بیمه تولیدی ۶۱ درصد می باشد.

عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

دوره یک ماهه منتهی به۱۳۹۹.۱۱.۳۰

حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) مبلغ (میلیون ریال)
۴.۷۰۰.۲۸۹ ۱.۳۰۸.۳۹۴

همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد ، بیشترین مبلغ صدور حق بیمه در رشته زندگی اندوخته دار رقم خورده است. به طوری که ، بیش از ۲ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال حق بیمه در رشته مورد اشاره تولید شده است در حالی که خسارت پرداختی آن، مبلغ ۲۷۶ میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است، در رشته بیمه ثالث-اجباری خسارت پرداختی به مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال را در دوره مذکور ثبت کرده است.

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

شرح حق بیمه صادره

 

خسارت پرداختی

 

مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار ۲.۸۴۳.۸۴۲ ۶۱ ۲۷۶.۳۱۰ ۲۱
ثالث-اجباری ۷۶۷.۵۲۹ ۱۶ ۵۰۱.۶۱۵ ۳۸

 

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

ماحصل فعالیت شرکت از ابتدای سال مالی جاری تا پایان بهمن ماه ، حق بیمه تولیدی به مبلغ ۴۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال و خسارت پرداختی به مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال می باشد.

 

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا  تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

حق بیمه صادره خسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال) مبلغ (میلیون ریال)
۴۳.۶۰۲.۱۱۹ ۱۰.۱۵۰.۳۸۸

 

در پایان این گزارش می افزاید ، بیشترین مبلغ صدور حق بیمه طی دوره مذکور همچون ماه گذشته در رشته بیمه زندگی اندوخته دار ثبت شده است و بالاترین خسارت پرداختی نیز به رشته ثالث-اجباری تعلق دارد که شرح آن در جدول زیر آمده است .

 

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

 

شرح حق بیمه صادره

 

خسارت پرداختی

 

مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد) مبلغ (میلیون ریال) سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار ۲۵.۳۰۱.۵۳۴ ۵۸ ۲.۷۳۷.۶۲۱ ۲۷
ثالث-اجباری ۶.۰۸۳.۰۴۵ ۱۴ ۲.۹۷۳.۷۲۴ ۲۹

 

 هفته نامه بورس

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied