شمانیوز

دبیرکل سندیکا با تقدیر از اعضای کمیته کارشناسی بررسی فنی نرخ حق بیمه شخص ثالث؛ اثرات گزارش تهیه شده توسط این کمیته در اتخاذ تصمیم درست و شفافیت موضوع تعیین نرخ را مثبت و موثر ارزیابی نمود.

دکتر کریمی در  تقدیر از  اعضای کمیته کارشناسی بررسی فنی نرخ حق بیمه شخص ثالث، با اشاره به اثر گزارش فنی تهیه شده در نظر اعضای شورای عالی بیمه، جایگزینی گزارش فنی بجای چانه زنی های معمول در تعیین نرخ فنی حق بیمه را، اصلاح جدی فرآیند پرنقص گذشته دانست.

وی ادامه این شیوه را در ایجاد شفافیت، اغنای افکار عمومی و دفاع بهتر از حقوق بیمه گذاران و بیمه گران موثر دانست.

لازم به ذکر است یکی از رویه هایی که دوره های گذشته در مورد تنظیم و تصویب نرخ حق بیمه در صنعت بیمه متداول بود نظام چانه زنی بجای ادعا و بحث کارشناسی در جلسات تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بود. این موضوع هم عمدتاً ناشی از نبود و ناکافی بودن گزارش فنی لازم جهت طرح در شورایعالی بیمه بود.

در این راستا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در ابتکاری، با استفاده از تجارب گذشته،  اقدام به تشکیل کمیته فنی بررسی نرخ بیمه نام شخص ثالث با حضور کارشناسان برجسته صنعت بیمه نمود.

با توجه به اهمیت  موضوع و اثرات نرخ حق بیمه شخص ثالث بر فعالیت شرکتهای بیمه، پس ازساعتها مطالعه، بررسی و تحلیل آمار و اکچوئری، گزارش فنی مبسوطی تهیه شد که برای نخستین بار بدین شکل در جلسه شورایعالی بیمه ارائه شد و مورد توجه اصحاب فن قرار گرفت.

 

روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied