شمانیوز

حسینی نماینده دادستان کل کشور در بازدید سه روزه از انبارهای اموال تملیکی هرمزگان در میناب، بندرلنگه و انبار مرکزی بر ساماندهی و استانداردسازی انبارها، جهت حفظ اموال بیت المال، تعیین تکلیف سریع اموال تحت تملک سازمان اموال تملیکی و ارتباط سیستمی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تعزیرات حکومتی جهت دریافت سریع و شفاف اطلاعات تاکید کرد.

حسینی نماینده دادستان کل کشور در بازدید سه روزه از انبارهای اموال تملیکی هرمزگان در میناب، بندرلنگه و انبار مرکزی بر ساماندهی و استانداردسازی انبارها، جهت حفظ اموال بیت المال، تعیین تکلیف سریع اموال تحت تملک سازمان اموال تملیکی و ارتباط سیستمی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تعزیرات حکومتی جهت دریافت سریع و شفاف اطلاعات تاکید کرد.

مهدی فتحی مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ضمن ارائه گزارش عملکرد و توضیح در مورد روند تعیین تکلیف کالا از زمان تحویل، صدور قبض انبار، نحوه نگهداری، اخذ احکام قضائی و تعیین تکلیف نهایی (فروش، امحاء، استرداد و اعاده) افزود: عمده مشکل این مدیریت نبود زیرساخت مناسب از جمله انبار مجهز، کمبود نیروی انسانی، طولانی شدن زمان صدور آرای قضائی و برخی قوانین و مقررات وضع شده است که امیدواریم در سالجاری این مشکلات مرتفع گردد.

 

روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied