شمانیوز

در سال 99 به رغم همه تحریم‌های ظالمانه دشمنان و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شاهد افزایش در صدور جواز تاسیس صنعتی( 44.9 درصدی) و پروانه های بهره برداری(10 درصدی) بوده ایم که نشانگر ثبات اقتصادی در کشور است.

در سال 99 ، تعداد 41 هزار و 343 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با احتساب صدور 28 هزار و 538 جواز تاسیس در مدت مشابه سال 98 افزایش 44.9 درصدی را در این حوزه داشته‌ایم.

همچنین تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال گذشته معادل هفت هزار و 473 فقره بود که با احتساب صدور 6 هزار و 794 فقره پروانه بهره‌برداری در مدت مشابه سال 98، شاهد افزایش 10 درصدی در این حوزه هستیم.

گفتنی است که اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده در 12 ماه سال 99 در حدود 924 هزار و 395 نفر و برای بازه زمانی مشابه سال 98، عددی معادل 648 هزار و 384 نفر بود.

همچنین اشتغال پروانه های بهره برداری صادره در سال 99، معادل 142 هزار و 141 نفر و در سال قبل از آن، 115 هزار و 220 نفر بوده است.

بدین ترتیب افزایش 42.6 درصدی اشتغال جوازهای تاسیس صادره و افزایش 23.4 درصدی اشتغال پروانه های بهره برداری صادره را در سال گذشته داشته‌ایم.

شایان ذکر است که سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی صادر شده نیز در بازه زمانی مشخص شده، افزایش 87 درصدی و سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری نیز افزایش 200.8 درصدی داشته است

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied