شمانیوز
شما نیوز

44 میلیون و 207 هزار نفر، جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

آخرین آمار بخش مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد تا پایان اسفند سال 99 تعداد 44 میلیون و 207 هزار و 572 نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می کنند.

به گزارش شمانیوز و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، 37 میلیون و 315 هزار و 469 نفر بیمه شده و 7 میلیون و 209 هزار و 542 نفر مستمری بگیر هستند.
از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند سال گذشته، 14 میلیون و 580 هزار و 188 نفر در ردیف بیمه شده اصلی و 22 میلیون و 735 هزار و 281 نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند.
بیمه شدگان اجباری با 10 میلیون، 78 هزار و 73 نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهند و بیمه شدگان خاص با 4 میلیون و 129 هزار و 140 نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با 213 هزار و 982 نفر و بیمه شدگان توافقی با 158 هزار و 993 نفر دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.
در گروهای بیمه شدگان خاص، زنبورداران( 3 هزار نفر)، خادمین مساجد(28 هزار و610 نفر)، باربران( 42 هزار و 565 نفر)، کارفرمایان صنفی(142 هزار و758 نفر)، بافندگان(272 هزار و633 نفر)،اختیاری(723 هزار و 867 نفر)، کارگران ساختمانی(835 هزار و 779 نفر)، رانندگان(893 هزار و 259 نفر) و حرف ومشاغل آزاد( یک میلیون و 186 هزار و661 نفر) قرار دارند.
همچنین، از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در همین مدت، 4 میلیون و 228 هزار و 899 نفر آنها مستمری بگیر اصلی و 2 میلیون و 980 هزار و 643 نفر مستمری بگیر تبعی هستند .
در گروه مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی می توان به 2 میلیون و 208 هزار و 302 نفر بازنشسته و 959 هزار  و 860 نفر بازمانده و 141 هزار و 558 نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied