شمانیوز
شما نیوز

آمار تفکیکی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

جمعیت کل بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 99 به 14 میلیون 580 هزار نفر رسیده است. نگاهی به جزئیات و اقشار مختلف بیمه شدگان این سازمان، تصویری از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تحت پوشش این سازمان که نیمی از جمعیت کشور هستند را نمایان می‌کند.

به گزارش شمانیوز و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان اجباری بزرگترین گروه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند که مطابق با قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و در اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شده‌اند. تا پایان سال 99 تعداد بیمه شدگان اجباری به 10 میلیون و 78 هزار نفر رسیده است.

مابقی بیمه شدگان تأمین اجتماعی براساس سایر قوانین و مقررات و تمهیدات اجرایی تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند. بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد در بین بیمه شدگان غیراجباری بالاترین آمار را دارند و تعداد آنان به بیش از یک میلیون و 186 هزار نفر می‌رسد.

بیمه شدگان اختیاری با جمعیت 723 هزار نفری گروه دیگری از بیمه شدگان تأمین اجتماعی هستند که عمدتا پس از خارج شدن از شمول مقررات بیمه اجباری، پرداخت حق بیمه را به صورت اختیاری ادامه می‌دهند.

به جز سه گروه بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد و اختیاری؛ سایر اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی براساس قوانین و مقررات خاص و عمدتا با برخورداری از قوانین حمایتی تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند.

رانندگان با آمار 893 هزار نفر، بافندگان فرش و گلیم با آمار 273 هزار نفر، کارگران ساختمانی با آمار 836 هزار نفر، کارفرمایان صنفی با آمار 143 هزار نفر، بیمه شدگان توافقی با آمار 159 هزار نفر، باربران با آمار 42 هزار نفر، زنبور داران با آمار 3 هزار نفر و خادمان مساجد با آمار 28 هزار نفر جزو بیمه شدگانی هستند که با قوانین و مقررات خاص و  حمایتی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.

البته توجه به این نکته ضروری است که بخش بزرگی از جمعیت 10 میلیون و 78 هزار نفری بیمه شدگان اجباری نیز براساس مقررات مختلف از جمله معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های زیر 5 نفر از بیمه‌های حمایتی استفاده می‌کنند.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied