شمانیوز
شما نیوز

درراستای تحقق شعار سال و رفع موانع از بخش های تولیدی؛

مدیرکل تامین اجتماعی همدان از شرکت خوش نوش در استان بازدید کرد

شهناز حمزه لوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان درمعیت مهندس شاهرخی استاندار همدان ، مهندس پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار ومدیران ادارات کل ذیربط از شرکت خوش همدان بازدید کردند.

به گزارش شمانیوز و به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به منظور بررسی مشکلات شرکت خوش نوش همدان ودرراستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی ها ومانع زدائی ها شهناز حمزه لوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان درمعیت مهندس شاهرخی استاندار همدان ، مهندس پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار ومدیران ادارات کل ذیربط از شرکت خوش همدان بازدید کردند.

دراین بازدید که از قسمت های مختلف شرک مذکور صورت گرفت پس از ارائه گزارشی از سوی مدیرعامل شرکت خوش نوش وتشریح فرایند ایجاد بدهی برای این شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی،  شهناز حمزه لوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان گفت:  بدهی شرکت خوش نوش به سازمان تامین اجتماعی از سال 93 ایجاد شده که بخشی از آن حسابرسی دفاتر قانونی شرکت وبخشی نیز حق بیمه جاری وسخت وزیان آور است که 50 درصد بدهی ناشی از عدم پرداخت حق بیمه واحتساب جریمه به اصل بدهی است که ایشان به مدیرعامل شرکت توصیه کردند با توجه به اجرائی شدن قانون بخشودگی جرائم بیمه ای که درصورت تقسیط 12 ماهه اصل بدهی کلیه جریمه متعلقه بخشیده می شود ازاین فرصت استفاده نمایند وتاپایان تیرماه که مهلت قانونی اجرای این بخشنامه است نسبت به ارائه درخواست اقدام نمایند .

مدیرکل تامین اجتماعی همدان با اشاره به تعهدات وخدماتی که سازمان به جامعه هدف ارائه می کند افزود: کارگرانی که دراین شرکت شاغل هستند هم درمدت اشتغال وهم درمدت زمان بازنشستگی وخانواده هایشان از انواع خدمات بیمه ای سازمان بهره مند هستند که درصورت استنکاف کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه وبدهکاری خود به سازمان تامین اجتماعی ارائه خدمات به این قشر ضعیف دچار مشکل خواهد شد .

حمزه لوی افزود: در هرصورت بایستی این بدهی به سازمان پرداخت شود وتاخیرهرساله صرفاً بدهی را سنگین تر می کند ومدیرعامل شرکت خوش نوش باید راهکاری را برای تسویه این بدهی بیاندیشند وبرای تعیین تکلیف این بدهکاری به تامین اجتماعی پیش قدم شوند.

مهندس شاهرخی استاندار همدان نیز افزود: با توجه به اینکه ما مسلمانیم وحجت شرعی هم داریم لذا بایستی نسبت به حق وحقوق کارگران حساسیت داشته باشیم و نگذاریم زندگی این قشر آسیب پذیر وضعیف جامعه با بحران مواجه شود ایشان با تاکید بررفع مشکلات مطرح شده این شرکت با بانک کارآفرینی ، اتاق بارزگانی ، اداره دارائی ، سازمان تامین اجتماعی به مدیرعامل شرکت خوش نوش توصیه کردند راه تعامل وهمکاری را با ادارات مطرح شده درپیش بگیرد وبا همدلی وهمراهی وتعامل سازنده مشکلات شرکت برطرف شود
دراین دیدار استاندار همدان ومدیران حاضر درجلسه از بخشهای مختلف تولیدی شرکت بازدید کردند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied