شمانیوز
شما نیوز

نحوه حضور همکاران و رعایت مقررات بهداشتی صندوق تامین خسارتهای بدنی

نحوه حضور همکاران و رعایت مقررات بهداشتی به شرح زیراست:

به گزارش شمانیوز متن به شرح ذیل میباشد:

 

کلیه معاونین، مدیران، روسای شعب و رؤسای محترم ادارات ستاد

موضوع: نحوه حضور همکاران و رعایت مقررات بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا

 سلام علیکم

نظر به وضعیت شهر تهران (قرمز) و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه حضور کارمندان در وضعیت قرمز از روز یکشنبه 13/04/1400  تا اطلاع ثانوی ارا‌ئه خدمات با حضور 50 درصد کارکنان انجام خواهد شد. لذا بر همین اساس مدیران محترم ضمن توجیه کارکنان خود در خصوص هدف ستاد مدیریت و مقابله با کرونا از اتخاذ این تصمیم، نسبت به نوبت¬بندی به صورت روزانه و کاهش حضور کارکنان برنامه¬ریزی نمایند. در همین راستا انجام تمهیدات زیر ضروری است.

1 – تمامی معاونین، مدیران و روسای محترم ستاد و استان تهران ترتیبی اتخاذ نمایند که 50 درصد کارکنان هر واحد زیرمجموعه برای ارائه خدمات به گروه هدف در محل کار حضور داشته و پاسخگوی مراجعین محترم باشند و سایر همکاران به صورت دورکاری انجام وظیفه نمایند.

2 – با مدیریت و برنامه¬ریزی دقیق در شرایط فعلی، ارائه خدمت به گروه هدف صندوق ادامه داشته باشد و در صورت استفاده مدیران و روسای واحدها از دورکاری، ضروری است نسبت به معرفی رابط و مسئول واحد در غیاب خود اقدام نمایند.

3 – در واحدهای تشکیل پرونده و پاسخگویی به ارباب رجوع، ضرورت دارد به صورت ساختاری اقدامات لازم نسبت به تفکیک و جداسازی واحدها و همچنین ایجاد فاصله مناسب با ارباب رجوع برای جلوگیری از سرایت ویروس به همکاران با رعایت کامل شئونات و کرامت ارباب رجوع صورت پذیرد.

4 – تمامی مأموریت¬های غیرضرور ممنوع بوده و مأموریت¬های ضروری و اجتناب ناپذیر صرفا با تأیید معاونین محترم صورت پذیرد.

5 – برای شعب استانی، تصمیمات بالاترین مرجع که استانداری می باشد و همچنین ستاد مبارزه با کرونا در استان در مواقع ضروری لازم¬الرعایه می¬باشد و مستندات مصوبات استان¬ها به منظور اعمال در محاسبات کارکرد، به مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و امور شعب ارسال شود.

6 – تمامی معاونین، مدیران، روسای شعب و روسای محترم ادارات ستاد، شرایط همکاران دارای معذوریت¬های خاص مانند بیماران خاص و ... را لحاظ نمایند.

7 - کارکنانی که از حضور در محیط کار معاف می¬شوند در ساعات اداری ملزم به استفاده از امکانات و زیرساخت¬های موجود در انجام وظایف سازمانی به صورت دورکاری می¬باشند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied