هافبک مجارستانی سپاهان گفت: پرسپولیس بهتر از ما بود و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کرد با این حال اگر…

بیشتر