شمانیوز
شما نیوز

قیمت گوشت | قیمت گوشت قرمز | نوسان قیمت گوشت | قیمت گوشت در بازارر

قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار امروز | قیمت گوشت قرمز منجمد شد

دیروز جمعه بود اممروز اول هفته یعنی شنبه و حالا ببینیم بازار گوشت قرمز امروز 18 شهریور 1402 چه تغییری کرده و به چه سمت و سویی رفته است.

قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار امروز | قیمت گوشت قرمز  منجمد شد

قیمت گوشت قرمز اعلام شد. قیمت گوشت برای خانواده ها بسیار مهم است.؟ قیمت گوشت در بازار تره بار تعیین می شود؟ قیمت گوشت به صورت روزانه در همین سایت منتشر می شود. قیمت گوشت گوسفندی و گوساله امروز چند شد؟ 

دیروز جمعه بود امروز اول هفته یعنی شنبه و حالا ببینیم بازار گوشت قرمز امروز 18 شهریور 1402 چه تغییری کرده و به چه سمت و سویی رفته است.

لیست قیمت گوشت گاو و گوساله

قیمت (تومان)

گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی

۱٬۰۱۷٬۶۰۰

زبان گوساله

۳۴۰٬۰۰۰

گوشت قیمه ای گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

قلم گوساله

۳۹٬۹۰۰

فیله گوساله

۸۱۹٬۹۰۰

سردست گوساله

۴۷۰٬۰۰۰

گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم)

۴۸۶٬۵۰۰

راسته گوساله

۶۱۹٬۹۰۰

گوشت نگینی گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

گوشت خورشتی گوساله بسته 1 کیلوگرمی

۳۹۲٬۲۰۰

قلم گوساله (1کیلوگرم)

۴۵٬۰۰۰

ران گوساله

۴۸۰٬۰۰۰

ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

استیک کوهان گوساله

۹۵۰٬۰۰۰

قلم گوساله

۷۰٬۰۰۰

فیله گوساله

۸۰۵٬۰۰۰

کوهان گوساله

۸۰۹٬۰۰۰

گوشت سردست گوساله

۶۶۹٬۰۰۰

ران ممتاز گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

راسته استیکی گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

سبد گوشت قرمز(گوساله)

۲٬۲۸۹٬۰۰۰

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

گوشت چرخ کرده گوساله

۳۵۰٬۰۰۰

دنبالچه گوساله

۴۱۹٬۰۰۰

قلم گوساله کبابی (گریل)

۷۵٬۰۰۰

راسته گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۶٬۲۴۰

فیله گوساله

۷۵۹٬۹۰۰

گوشت بیف استروگانف گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

چنجه گوساله ( راسته )

۶۴۹٬۹۰۰

سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی

۲٬۶۱۸٬۰۰۰

مغز راسته گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال

۶۶۹٬۰۰۰

چنجه گوساله ( فیله)

۸۱۹٬۹۰۰

سردست گوساله بدون چربی

۶۴۹٬۰۰۰

خورشتی گوساله

۵۵۰٬۰۰۰

چنجه کوهان گوساله ( دوش کباب )

۹۰۰٬۰۰۰

سرسینه گوساله

۱۷۹٬۰۰۰

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۸٬۸۸۰

مغز ران گوساله

۵۷۰٬۰۰۰

گوشت گوساله خورشتی

۵۴۹٬۹۰۰

ران گوساله بدون چربی

۶۵۹٬۰۰۰

ماهیچه گوساله

۵۴۰٬۰۰۰

قلم گوساله

۶۵٬۰۰۰

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۳٬۶۰۰

راسته گوساله

۸۹۹٬۰۰۰

گوشت گوساله چرخ کردنی

۵۳۵٬۰۰۰

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۳۹٬۱۲۰

چرخ کرده گوساله بدون چربی

۶۷۹٬۰۰۰

گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۷٬۱۲۰

استیک فیله گوساله

۹۳۰٬۰۰۰

گوشت خورشتی گوساله

۷۲۹٬۰۰۰

فیله گوساله

۷۶۰٬۰۰۰

گوشت خورشتی گوساله

۵۴۵٬۰۰۰

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی ا -

۵۳۵٬۰۰۰

گوشت قرمز چرخ‌کرده

۱۲۹٬۷۵۰

مغز راسته گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا -

۱۴۳٬۲۲۵

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

چرخ کرده گوساله

۶۲۹٬۰۰۰

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۱٬۸۰۰

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

رولت ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

کباب برگ ( گوشت گوساله )

۸۱۰٬۰۰۰

گوشت کباب کوبیده

۴۸۳٬۰۰۰

بیفتک گوساله ( فیله )

۸۱۹٬۹۰۰

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی

۳۵۱٬۲۹۶

استیک فیله گوساله

۹۶۲٬۰۰۰

گوشت گوساله

۵۷۰٬۰۰۰

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

گوشت چرخکرده گوساله ساده

۴۹۷٬۰۰۰

ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)

۶۴۸٬۰۰۰

راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا -

۵۹۹٬۰۰۰

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۳٬۱۲۰

استیک راسته گوساله

۷۹۰٬۰۰۰

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

بیفتک گوساله ( راسته )

۶۴۹٬۹۰۰

گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت

۷۳۹٬۰۰۰

مغز گوساله

۱۷۹٬۰۰۰

چنجه راسته گوساله

۹۲۹٬۰۰۰

بیفتک گوساله کبابی(مرینیت شده)

۷۱۰٬۰۰۰

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی

۱۵۲٬۸۵۵

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۱۹٬۵۶۰

بیفتک گوساله

۷۴۹٬۰۰۰

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

چنجه فیله گوساله

۹۸۹٬۰۰۰

راسته گوساله

۶۳۵٬۰۰۰

فیله گوساله

۱٬۰۳۹٬۰۰۰

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

کباب ذغالی گوشت (کوبیده گوشت)

۴۲۰٬۰۰۰

استیک کوهان گوساله مرینت شده

۹۰۰٬۰۰۰

گوشت گوساله

۷۲٬۰۳۰

قیمت گوشت گوسفندی

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۱۸ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندی

قیمت (تومان)

گوسفند زنده

۲۳۰٬۰۰۰

گوشت ران گوسفندی پاک شده

۱٬۰۱۹٬۹۰۰

سر دست گوسفندی ممتاز

۵۷۹٬۰۰۰

گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)

۴۸۹٬۰۰۰

ران گوسفندی

۵۱۰٬۰۰۰

ران ممتاز گوسفندی

۵۹۵٬۰۰۰

ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی

۴۸۷٬۹۰۰

گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان

۹۱۰٬۰۰۰

ماهیچه گوسفندی

۵۵۰٬۰۰۰

بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)

۴۸۹٬۰۰۰

قلوه گوسفندی

۱۰۹٬۰۰۰

فیله گوسفندی

۸۷۹٬۹۰۰

ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی

۴۰۰٬۰۰۰

قلوه گاه پاک شده گوسفندی

۴۰۲٬۰۰۰

گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم)

۳۶۸٬۵۰۰

شقه گوسفندی

۴۲۰٬۰۰۰

دنبه گوسفندی

۲۸۹٬۹۰۰

راسته شاندیزی گوسفندی (مرینیت)

۶۲۹٬۹۰۰

چرخ کرده مخلوط

۴۸۸٬۰۰۰

شقه گوسفندی

۵۵۹٬۰۰۰

نیم شقه ران گوسفند

۴۶۰٬۰۰۰

قلوه گاه گوسفندی

۶۴۹٬۰۰۰

قلم گوسفندی

۱۲۰٬۰۰۰

گردن گوسفندی

۳۷۰٬۰۰۰

کباب چنجه گوسفندی با دنبه

۷۸۹٬۹۰۰

شیشلیک

۵۶۹٬۰۰۰

سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی

۴۷۹٬۷۰۰

سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی

۴۷۹٬۷۰۰

دنده کبابی گوسفندی

۴۸۹٬۰۰۰

گوشت آبگوشتی گوسفندی

۴۷۹٬۹۰۰

گردن گوسفندی ا meat

۴۸۰٬۰۰۰

دنبه گوسفند

۳۴۰٬۰۰۰

گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۱۰٬۰۰۰

قلوه گاه گوسفندی

۴۲۹٬۹۰۰

مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -

۱۷۳٬۰۶۸

دست گوسفند

۶۱۹٬۰۰۰

دنبه

۳۲۲٬۰۰۰

راسته گوسفندی ا meat

۴۸۵٬۰۰۰

چنجه گوسفندی

۷۳۵٬۰۰۰

مغز گوسفندی

۱۰۴٬۰۰۰

ماهیچه گوسفندی

۵۹۹٬۹۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۶۲۹٬۰۰۰

سر دست گوسفندی

۴۷۵٬۰۰۰

چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی

۹۵۹٬۰۰۰

گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا -

۶۰۳٬۴۷۷

کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۸۷٬۹۰۰

دنبه گوسفندی

۴۳۹٬۰۰۰

تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم

۷۱٬۲۵۰

استیک فیله مینیون

۹۵۰٬۰۰۰

پرده گوسفندی

۱۹۲٬۰۰۰

ماهیچه گوسفندی

۵۸۷٬۰۰۰

سردست گوسفندی

۴۴۰٬۰۰۰

دنبه

۳۷۰٬۰۰۰

راسته با استخوان گوسفند ۱.۳ کیلوگرمی ا -

۶۴۸٬۵۷۰

استیک ریب آی با استخوان

۶۶۰٬۰۰۰

سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم

۱۰۸٬۲۵۰

چرخ کرده مخلوط

۵۴۰٬۰۰۰

کف دست گوسفند

۵۳۰٬۰۰۰

کف دست گوسفندی

۵۳۸٬۰۰۰

خورشتی گوسفندی

۷۸۰٬۰۰۰

چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله

۵۵۵٬۰۰۰

مرغ چرخکرده

۱۸۹٬۹۰۰

گوشت چرخکرده شترمرغ

۵۲۹٬۹۰۰

کف دست بدون استخوان گوسفندی

۱٬۱۶۹٬۰۰۰

گردن گوسفندی پاک نشده

۴۸۰٬۰۰۰

استیک پانستا ( اسکین پک )

۲۰۴٬۵۰۰

تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم

۶۱٬۷۵۰

گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا -

۵۸۹٬۲۰۰

استیک استریپ لوین کبابی(مرینیت شده)

۷۱۰٬۰۰۰

گوشت چرخکرده مخلوط ساده

۴۹۷٬۰۰۰

پروتئین گیاهی چرخ کرده تریشه 400 گرم

۴۳٬۲۲۵

تیبون استیک کبابی(مرینیت شده)

۶۸۰٬۰۰۰

تافومیت چرخ کرده بکر وزن 300 گرم

۱۱۲٬۰۰۰

گل ماهیچه گوسفندی

۹۷۹٬۰۰۰

تیبون استیک‌گوسفندی

۷۲۰٬۰۰۰

گوشت گوسفند

۳۴۴٬۰۰۰

گردن گوسفندی

۸۸۹٬۹۰۰

راسته با استخوان گوسفند

۴۶۰٬۰۰۰

قلم چلویی گوسفندی

۸۲۹٬۰۰۰

گوشت گیاهی چرخکرده (ایرانی) - رسپکت

۹۲٬۰۰۰

گوشت گیاهی چرخکرده (فرنگی) - رسپکت

۹۲٬۰۰۰

راسته مغز گوسفند

۷۴۰٬۰۰۰

ماهیچه دست گوسفندی ۸۰۰ گرمی ا -

۴۴۹٬۱۲۰

ران گوسفندی ا -

۶۱۸٬۹۰۰

چنجه گوسفندی ( راسته )

۸۵۹٬۹۰۰

شقه بره درجه 1 با دنبه

۳٬۴۵۰٬۰۰۰

گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)

۶۰۰٬۰۰۰

چرخکرده عمده 20کیلو

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی

۲۰۰٬۰۰۰

روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر

۱۱۵٬۰۰۰

ران گوسفندی

۴۵۰٬۰۰۰

گوشت شقه کامل گوسفند بره 8 کیلویی

۴٬۳۸۹٬۰۰۰

دنبه گوسفندی

۳۰۰٬۰۰۰

گوشت شقه کامل گوسفندی با دنبه (9.2 کیلو)

۴٬۸۴۰٬۰۰۰

گوشت ران ممتاز گوسفندی ارگانیک نیلسون - 1 کیلوگرم

۵۸۴٬۰۰۰

گوشت چرخ کرده گوسفندی (1000گرمی) مخصوص کباب

۴۵۰٬۰۰۰

قیمت گوشت شتر

لیست قیمت گوشت شتر

قیمت (تومان)

قلم شتر

۶۵٬۰۰۰

گوشت شتر

۶۷۰٬۰۰۰

گوشت شتر

۴۸۹٬۰۰۰

گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)

۶۷۵٬۰۰۰

گوشت شتر چرخکردنی

۴۸۹٬۰۰۰

گوشت خورشتی شتر

۵۲۰٬۰۰۰

راسته بدون استخوان شتر

۷۹۹٬۰۰۰

گوشت چرخکرده شتر

۶۵۰٬۰۰۰

گوشت خورشتی شتر

۶۸۰٬۰۰۰

گوشت قیمه ای شتر

۶۸۰٬۰۰۰

فیله شتر

۱٬۰۲۰٬۰۰۰

گوشت شتر (نیم کیلویی)

۲۶۰٬۰۰۰

گوشت شتر پاک نشده

۶۲۵٬۰۰۰

گوشت چرخ کرده گیاهی منجمد فرنگی برند رسپکت 400 گرمی

۷۸٬۲۰۰

چرخ کرده شتر

۷۸۹٬۰۰۰

چرخ کرده شتر

۴۸۹٬۰۰۰

گوشت شتر ایرانی (یک کیلویی)

۵۵۱٬۰۰۰

گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش

-

گوشت شتر تازه

-

گوشت فیله شتر

-

گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)

-

گوشت راسته شتر

-

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان