شمانیوز
شما نیوز

فال ابجد | فال ابجد روزانه

فال ابجد روزانه | فال ابجد یکشنبه 8 بهمن 1402 را اینجا بخوانید

فال ابجد فردا یکشنبه 8 بهمن 1402 را در زیر بخوانید.

فال ابجد روزانه | فال ابجد یکشنبه 8 بهمن 1402 را اینجا بخوانید

به گزارش شمانیوز :فال ابجد یک نوع فال قدیمی است. فال ابجد بسیار پرطرفدار است. فال ابجد قدمت زیادی دارد. فال ابجد در گذشته های بسیار دور رایج بوده است. در ادامه فال ابجد فردا یکشنبه 8 بهمن 1402 را در زیر بخوانید. 

 

 فروردین

ابجد فال شما: آ آ آ

تعبیر: ناامید و پریشان نباشید خداوند به شما راه درست را نشان خواهد داد و کمکتان می‌کند تا مشکلات را از پیش رو بردارید. از نظر مالی در موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت که می‌توانید از فقر و نداری رهایی یابید. فردی از شما حمایت خواهد کرد و اجازه نمی دهد گزندی از جانب دیگران به شما وارد شود. به چیزی که می خواهید می رسید اما این رسیدن خوشحال و راضی تان نمی کند. از شخصی که ادعا می کند از پس انجام کاری بر می آید، بخواهید تا اول ادعایش را ثابت کند. در مورد نیتتان بهتر است بر خواسته تان تا جایی پافشاری کنید که موجب ناراحتی و حساسیت در دیگران نشود.

 

 اردیبهشت

ابجد فال شما: ج ب ج

تعبیر: قصد و منظور نیکی دارید و اگر دست به این کار بزنید هم به خودتان و هم به اطرافیانتان خیر و منفعت خواهید رساند پس تعجیل کنید. دوستانی نادرست در زندگیتان وجود دارند که باید هرچه سریعتر از آنها دوری کنید چرا که دردسر برایتان به وجود خواهند آورد. حسودات در اطرافتان زیادند مراقب باشید. از کنار حرفی یا اتفاقی به سادگی می گذرید که نتیجه اش برایتان خوب نیست. در مورد مسئله کاری اجازه ندهید نظم کارها از دستتان خارج شود. منتظر شنیدن خبری هستید به جای انتظار خودتان دست به کار شوید. غیر منتظره به جایی دعوت می شوید که برایتان پر از خبر و برکت است.

 

متولدین خرداد

ابجد فال شما: ج آ د

تعبیر: طالعت نیک است. به زودی ازدواج عاشقانه و پر شور و نشاط در پیش رو دارید که خوشبختی و آرامش را در وجود تان چند برابر می‌کند شما را از غم و اندوه نجات می دهد،، و به سربلندی می رساند ،، بهتر است هیچ گونه نگرانی به دل خود راه ندهید. دوستانتان به شما وفا نکردند و برای کارهایی که برایشان انجام داده اید ارزش قائل نیستند، توجه نکنید و کار خودتان را بکنید. این روزها شما با هر ناملایمتی به شدت ناراحت و از هر خوشی یش از اندازه شاد می شوید، سعی کنید میانه رو باشید تا کمتر اذیت بشوید.

 

متولدین تیر

ابجد فال شما: ب د ج

تعبیر: شخصی از راه دور به دیدار تان می آید و به شما پیشنهاد های نادرستی را می دهد با این کار برای خود خطرات بسیار زیادی به وجود می‌آورید و خودتان را به نابودی می رسانید،، بهتر است؛ بیشتر مراقب باشید تا به درد سر فراوانی مواجه نشوید بلکه بتوانید خود را از مشکلات نجات دهید. مسئله ای که ذهن شما را به خودش مشغول کرده، نیاز به زمان و موقعیت مناسب تری برای اجرا دارد، عجله نداشته باشید و از روی حوصله اقدام کنید. از اینکه از فرصت ها و موقعیت های گذشته استفاده لازم را نبرده اید تاسف نخورید، شما حالا ظرفیت آن را دارید که بتوانید آینده خوب برای خودتان رقم بزنید.

 

متولدین مرداد

ابجد فال شما: د د ج

تعبیر: گره از کارتان گشوده خواهد شد به مقصود خود در زندگی خواهید رسید و شادی و خوشبختی را در آینده به دست می آورید سعی کنید؛ با عجله دست به کاری نزنید که برایتان مشکلات بسیار زیادی به وجود می آورد، و شما را به نابودی می رساند. گذشته جبران خواهد شد، خودتان را سرزنش نکنید. برای پیش بردم کارتان در جایی مجبور به پرداخت هزینه ای می شوید. یک حرف که از دهن کسی خواهد پرید شما را متوجه موضوعی مهم می کند. در مورد نیتتان خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، شرایط را بسنجید. برای یک ملاقات مهم آماده باشید.

 

متولدین شهریور

ابجد فال شما: د آ ج

تعبیر: به زودی خبر خوب و خوشایند به گوش تان خواهد رسید که آینده‌تان را پر از آرامش و آسایش می‌کند،، شما را به موفقیت و سربلندی در آینده می رساند بهتر است؛ در زندگی برای خود صدقه بدهید تا از چشم زخم مردم در امان بمانید. برای بی خوابی هایتان هر چه زودتر کاری بکنید، شما تا خودتان نخواهید تغییری در وضعیت تان بدهید، اوضاعتان بر همین منوال خواهد بود. کاری را در رو در بایستی با شخصی انجام می دهید، این بار به خیر می گذرد، اما دیگر این کار را تکرار نکنید. برای حضور در جلسه ای دیر نکنید و وقت شناس باشید.

فال ابجد

 متولدین مهر

ابجد فال شما: ج ج آ

تعبیر: مرادتان حاصل می شود. به زودی خیر و برکت در زندگی تا سرازیر می‌شود به آرامش و آسایش در آینده نصیبتان خواهد شد،، بهتر است؛ هیچ گونه نگرانی به دل خود راه ندهید به زودی تمام مشکلات و سختی و سر راهتان برداشته می‌شود. گاهی لازم است خودتان را در اولویت قرار دهید تا به درد دیگران بخورید. شخصی که رفته دوباره بر می گردد. این قدر نا امید نباشید و دائم از همه چیز و همه کس ایراد نگیرید. اراده تان را قوی کنید و به رویاهایتان پر و بال بدهید. نگرانی تان در مورد سلامتی شخصی به پایان می رسد.

 

متولدین آبان

ابجد فال شما: د ب ب

تعبیر: طالعت خوب نیست. بهتر است استرس و اضطراب را از خود دور کنید بیشتر مراقب خود در زندگی باشید تا به دردسرهای فراوانی مواجه نشوید،، بلکه بتواند خود را از غم واندوه نجات دهید و به سوی خوشبختی و نشاط در امورات زندگیتان برسانید. در اشتیاق رسیدن به نیت تان درمانده شده اید و نمی توانید تصمیم منطقی بگیرید. دیدارتان با دوستی برایتان بسیار لذت بخش است. حتما با او تماس بگیرید. تصمیم به امر مهمی گرفته اید که خیر است و اجرای آن نقطه عطف زندگی تان محسوب می شود. به خودتان تکان بدهید و از گذشته درس بگیرید

 

متولدین آذر

ابجد فال شما: د آ آ

تعبیر: از دعوا و جر و بحث با اطرافیانتان به دور باشید و سعی کنید تا به دنبال اعمال نیک بروید چرا که زندگیتان را با کارهای نامناسب در خطر خواهید انداخت. بختتان بلند است و به زودی به سعادت و شادکامی دست خواهید یافت. دست به کارهای اشتباه نزنید که خودتان را در دردسر خواهید انداخت. در مورد مسئله ای کاری همش فکر می کنید دیگر برای جبران زمان ندارید و مدام دور خودتان می چرخید، بدون اینکه پیشرفتی داشته باشید. کاملا در اشتباهید. در یک رابطه کاری یا عاطفی یک مکالمه ساده به شما می فهماند که در مورد موقعیت تان در این رابطه دچار سوء تفاهمید.

 

متولدین دی

ابجد فال شما: ج د ب

تعبیر: بسیار مراقب باشید چرا که افراد کینه جو و حیله گر در اطرافتان فراوان است که قصد دارند به شما ضربه وارد کنند. این مسیری که قصد دارید در پیش بگیرید برایتان چیزی جز غم و اندوه در پی نخواهد داشت پس از آن صرف نظر کنید. فعلا بخت با شما یار نیست چند صباحی را منتظر بمانید تا خداوند زندگیتان را بر وفق مراد کند. با شخصی در نزدیکی تان که در هر موردی همیشه اول منافع خودش را در نظر می گیرد مثل خودش رفتار کنید. فهمیدن موضوعی ناراحت تان می کند، اما همان بهتر که تا دیر نشده با واقعیت روبرو شوید. در مورد یک مسئله کاری دیگر بحث نکنید. این در بسته است، شخصی با خبری خوش از در وارد می شود.

 

متولدین بهمن

ابجد فال شما: د د ب

تعبیر: به زودی مال و اموال فراوانی به دستتان می‌رسد که میتوانید قرضهایتان را ادا کنید. باید خداوند را در تمامی امورات به یاد داشته باشید و از راه درست خارج نشوید تا بتوانید به سعادتی که در انتظارش هستید دست پیدا کنید. فرایض الهی تان را به جا آورید و در این مورد کاهلی نکنید که ضربه خواهید خورد. در رابطه با یک مسئله مالی یا کاری عمرتان را تلف نکنید. تصمیم تان را بگیرید و راه تان را عوض کنید. کسی که ادعا می کند شما را دوست دارد امتحان کنید. نتیجه هر چه باشد به نفع شماست. سختی ها و تاریکی ها دور می شوند و روشنی آفتاب از راه می رسد. از دوستی قدیمی خبر بگیرید.

 

 متولدین اسفند

ابجد فال شما: ج ج ب

تعبیر: بخت خوبی در انتظارتان است و زندگی روی خوشش را به شما نشان خواهد داد. افرادی نابکار در زندگیتان وجود دارند که هر لحظه برایتان دردسر می آفرینند از آنها به دور باشید و اجازه ندهید در کارهایتان دخالت کنند اندوهی به دلتان وارد شده که به زودی برطرف می شود، توکلتان بر خداوند باشد. یک اتفاق غیر منتظره بسیار خوشحالتان می کند. یاس را از خودتان دور کنید. به زودی به مراد دلتان می رسید. در مورد مسئله ای مالی تصمیم خود را عملی کنید و در این راه هر کاری از دست تان بر می آید، انجام بدهید. اشتباه شخص دیگری را به گردن نگیرید. تصمیمی که دیگران گرفته اند به نفع شما تمام می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied