شمانیوز
شما نیوز

گریه کردن در خواب

گریه کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

گریه کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

گریه کردن در خواب یا هق هق کردن نشانه‌ای از رخ دادن حادثه‌ای خوش به بیننده خواب است.

به گزارش شما نیوز، گریه کردن در خواب به بیان معبرین اسلامی تعبیری بر شادمانی خواهدداشت. در واقع گریه کردن در خواب یا هق هق کردن نشانه‌ای از رخ دادن حادثه‌ای خوش به بیننده خواب است. البته در حالتی نیز می‌تواند گریه کردن در خواب تفسیر و تعبیری مبارک به همراه نداشته‌باشد. به گفته منوچهر مطیعی تهرانی “اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می‌خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه می‌کند و بعد به قهقهه می‌خندد خوب نیست. نه برای آن کسی که می‌خندد و گریه می‌کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.“

تعبیر خواب گریه کردن از نظر معبرین اسلامی و غربی

ابن سیرین می‌گوید: 

  • تعبیر خواب گریه کردن این است که خداوند تو را شاد و خوشحال می‌کند. اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یعنی شاد و خوشحال می‌شوی.
  • اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.
  • اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌ای گریه می‌کنی یا اینکه در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.
  • اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمی‌شود، یعنی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.
  • اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.
  • اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.
  • اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.
  • گریه کردن در خواب، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهدکرد.
  • دیدن گریستن دیگران در خواب، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهدداد.

اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب صداى گریه شخصى را بشنوید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‌شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می‌کند خبری خوش به ما می‌رسد

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی