استفاده از الکل
  • تصور نادرست خاصیت پیشگیرانه مصرف الکل در قبال ابتلا به کرونا، باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده. فاجعه اهواز و فوت ۱۶ نفر از هموطنان و ویدئوهایی که حتی در شبکه‌ای همچون ایران‌اینترنشنال بازنشر می‌شود و کاربران را تشویق به تولید خانگی الکل می‌کند در کنار سودجویی آن‌هایی که متانول را جای اتانول به می‌دهند، لزوم یادآوری برخی مسائل را یادآوری می‌کند. اینجا فتوای سه سال قبل‌تر رهبر انقلاب را بازنشر کردیم.