افراد مشهور
  • هجده آذر سالروز تولد چهار چهره معروف در ایران است. ملک الشعرای بهار، حسام منظور، اسماعیل آذر و مسعود جعفری جوزانی، چهره های معروف متولد ۱۸ آذرماه هستند.