انس با کتاب
  • در نهمین نشست انس با کتاب از مجموعه نشست های نقد و بررسی کتاب منطقه آزاد قشم کتاب « روایت یک فروپاشی » نوشته رسول جعفری با مقدمه دکتر فرشاد مومنی توسط ناصر ذاکری سرپرست مدیریت طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم نقد و بررسی شد.