اوراق بهادار
  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 99، در 1 میلیون و 187 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 705 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 88 هزار و 808 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 31746 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • دستورالعمل نحوۀ حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه 99، در 662 هزار و 162 دفعه، تعداد 9 میلیارد و 527 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از121 هزار و 662 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 29984 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 99، در 1 میلیون و 31 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 60 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 73 هزار و 529 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 27878 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • امروز دوم اردیبهشت ماه، محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه ای خطاب به کلیه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس، دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت شده را ابلاغ کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 31 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 548 هزار دفعه، تعداد 10 میلیارد و 966 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 102 هزار و 832 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 25934 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 1 اردیبهشت ماه 99، در 1 میلیون و 138 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 362 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 77 هزار و 616 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 25901 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 26 فروردین ماه 98، در 1 میلیون و 122 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 553 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 52 هزار و 541 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2287 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 25 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 102 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 35 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 62 هزار و 191 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2280 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 24 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 46 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 442 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 63 هزار و 998 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2276 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.