اوراق بهادار
  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 26 فروردین ماه 98، در 1 میلیون و 122 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 553 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 52 هزار و 541 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2287 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 25 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 102 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 35 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 62 هزار و 191 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2280 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 24 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 46 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 442 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 63 هزار و 998 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2276 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 23 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 37 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 659 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 57 هزار و 349 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2220 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • درپایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 20 فروردین ماه 99، در 1 میلیون و 111 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 747 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 58 هزار و 817 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2179 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 19 فروردین ماه 99، در 6 میلیون و 472هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 142 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 55 هزار و 897 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2131 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 18 فروردین ماه 98، در 1 میلیون و 235 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 300 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 60 هزار و 271 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2081 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 16 فروردین ماه 98، در 879هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 1 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 53 هزار و 301 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 2073 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

  • مریم صفاریان ضمن بررسی اقدامات انجام شده این مرکز در سال گذشته گفت: «باتوجه به رشد بازار و همچنین نیاز دولت و بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی بیشتر از طریق بازار سرمایه، سال ۹۹ نیز مرکز پژوهش به دنبال ابزارسازی، توسعه و بازتعریف فرایندها، و متناسب‌سازی ابزارها و نهادی مالی مبتنی بر نیازها، تسریع در توسعۀ زیرساخت‌های قانونی بازار و اصلاح قوانین گذشته و همچنین ایجاد شاخص‌های جدید و تدقین در یکپارچه‌سازی هر چه بیشتر داده‌ها و آمارهای بازار سرمایه خواهد بود.»

  • در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 10 فروردین ماه 98، در 1 میلیون 143 هزار دفعه، تعداد 8 میلیارد و 851 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 60 هزار و 205 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 1992 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.