بیمه باربری
  • به حمل‌ونقل‌هایی که مبدا و مقصد آن خارج از مرزهای یک کشور باشد ترانزیت گفته می‌شد. در حمل و نقل‌ ترانزیت که یکی از زیر شاخه‌های باربری است استفاده از بیمه باربری ترانزیت الزامی است...

  • مدیر بیمه های باربری بیمه حکمت گفت: رشد بیمه های باربری شرکت بیمه حکمت در سال پیشین نسبت به سال 97 بالغ بر 100 درصد بوده که نشان از تاثیرگذاری شرکت در بازار بیمه ای و در نتیجه اعتماد بازار به این شرکت نوپا می باشد که تلاش داریم با بهره گیری از خدمات متمایز و گستردگی شبکه فروش، همچنان در بازار سرمایه تاثیرگذار باشیم.

۱ |