تغییر فصل
  • برای بسیاری از ما پاییز و زمستان دلگیر و سخت است. فعالیت جسمی می‌تواند در بهبود حال شما و افزایش انرژیتان بسیار موثر باشد.

  • حتماً تاکنون بر اساس تجربه دریافته‌اید که همه‌ساله و با پایان زمستان و فرارسیدن بهار، به میزان بیشتری مریض شده و سرما می‌خورید. این اتفاق صرفاً برای شما رخ نداده و بیشترین میزان سرماخوردگی در فصل‌های پائیز و بهار رخ می‌دهد.

۱ |