جزئیات تعطیلی
  • معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران در مورد تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه گفت: تعطیلی ادارات در روز پنجشنبه نیز با توجه به تمدید نشدن از سوی هیات دولت به حال اول باز می گردد و روز های پنجشنبه از اول شهریور ماه تعطیل نیست.

  • صحبت های قاسم نوده در رابطه با تعطیلی یک هفته ای بازار و اصناف تهران توضیحاتی داد.

۱ |