جنین
  • رنگ چشم یک ویژگی فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های پدر و مادر مشخص می شود و جنین از هر یک از والدین اش 50 درصد مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد.

  • رنگ چشم یک ویژگی فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های پدر و مادر مشخص می شود و جنین از هر یک از والدین اش 50 درصد مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد.

  • مطالعه جدید نشان می دهد مصرف روزانه آسپرین بچه احتمال زایمان زودرس را در مادرانی که اولین فرزندشان را بدنیا می آورند کاهش می دهد.

  • از پایان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت حسن روحانی سه سالی می¬گذرد، کاندیدایی که توانست با توجه به شعارها و نمادهای انتخاباتی و وعده هایی خاص بر سرکار بیاید.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز): معاون سازمان پزشکی قانونی گفت: بر اساس دستور‌العمل جدید که از ابتدای مهر امسال به تمام مراکز ابلاغ شده‌است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.  

۱ |