دکتر خجسته
  • خجسته، با انتشار توئیتی به افرادی که در انتخابات شرکت نکرده اند و رای ندادند توهین کرد محمود احمدی نژاد در پاسخ به او توئیتی منتشر کرد و ادعا کرد که دکتر خجسته با شرکت اسرائیلی در ارتباط است...در همین حال ضرغامی نسبت به سخنان محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد و سخنان او را تکذیب کرد.

۱ |