رخ
  • حمله قلبی زمانی رخ می‌دهد که یکی از شریان‌های خون رساننده به عضله قلب دچار انسداد یا تنگی شده و همین امر سبب آسیب رساندن به عضله قلب می‌شود.

  • چند ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که حامیان دیروز رئیس‌جمهور به منتقدان امروز بدل شده اندو معتقدند که به نتیجه نرسیدن برجام هم می‌تواند تا عملکرد اقتصادی وی را زیر سؤال برند.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):رأی زودهنگام اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شیکاگو