سنگ ساختمانی
  • از جمله سنگ هایی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، انواع سنگ ساختمانی است. مجموعه سنگ نجفی به توزیع انواع سنگ ها از جمله سنگ های لاشه، مالون، کوهی و ورقه ای می پردازد. در صورت خرید هر یک از انواع سنگ با این مجموعه تماس بگیرید. در این متن ما شرایط کلی خرید از این مجموعه را توضیح داده ایم.

  • مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: اولین محموله سنگ ساختمانی از بندر شهید بهشتی چابهار به کشور عمان صادر شد.