طرح عدالت ترمیمی
  • معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با وجود ظرفیت های مختلف اجتماعی و دینی در جزیره قشم، با یک برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری صحیح این جزیره می تواند تبدیل به نخستین جزیره ترمیمی کشور و از مهمترین جزایر ترمیمی در سطح بین المللی باشد.