عیدی کارکنان دولت
  • در جلسه صبح امروز، هیات وزیران میزان عیدی امسال کارکنان دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین کرد.

  • هافبک پیشین استقلال گفت: تغییرات در چیدمان استقلال به این تیم ضربه زد و آنان را از قهرمانی دور کرد.

  • دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۸ که به امضای رییس جمهور رسیده، میزان عیدی سال آینده کارمندان را یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی کرده و در عین حال رقم نهایی را منوط به تصویب هیات وزیران کرد.

  • آخرین اخبار دریافت شده از سقوط بالگرد در دریاچه شهدای خلیج فارس حاکیست که ۶ نفر از سرنشینان بالگرد سالم هستند.