فرهنگ‌ مصرف شیر
  • حمیدرضا طهماسبی‌پور مدیر روابط عمومی صنایع شیر ایران با بیان اینکه تشکیل شورای ارتباطات از جمله اقداماتی است که برای ایجاد تحول و قوی تر شدن ارتباط با رسانه انجام شده است،گفت: در حال حاضر ۸۰ خبرنگار عضو شورای ارتباطات پگاه هستند و امروز دومین نشست این شورا پس از تهران در گیلان برگزار ‌شده است.