قوطی سازی
  • با حضور رییس بنیاد مستضعفان، استاندار کرمانشاه و جمعی از مقامات ملی و استانی واحد تولیدی قوطی سازی سینا کن ( زمزم کرمانشاه) که از سوی بانک صنعت و معدن تأمین مالی شده است، صبح امروز سه شنبه دوم دیماه سال99 به بهره برداری رسید.

۱ |