لغو مراسم
  • مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه از لغو مراسم پنجشنبه آخر سال و تحویل سال نو در تمامی بقاع متبرکه در سراسر کشور به منظور جلوگیری از تجمعات خبر داد.

  • رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و برگزارکنندگان مجالس گفت: در هفته گذشته ۲۰ درصد مراسم‌ها ملغی شد و با توجه به اظهارات مدیران، وزارت بهداشت و مسئولان اوضاع تحت کنترل است و بیش از این نباید به جامع هراس وارد کرد.