محمدرضا مهاجری
  • شاگردان علیرضا منصوریان روز دوشنبه گذشته که از نساجی میزبانی می‌کردند، باید به پیروزی می رسیدند تا باخت سنگین مقابل پرسپولیس را جبران کنند.