مخابرات منطقه زنجان
  • با حضور مهندس یافتیان ، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، مهندس بیدخام مشاور مدیر عامل و مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل و دکتر ظریفی آزاد مشاور و مدیر کل دفتر مدیر عامل از زحمات مهندس همایون دلجویی قدردانی و مهندس "مروتعلی میری سیاهی" به عنوان سرپرست مخابرات منطقه زنجان معرفی شد.