ویروس‌کرونا
  • درباره مصرف شیرینی در ایام کرونایی بهتر است به برخی نکات توجه شود.

  • مسئولان استان «هبی» برای هر کسی که بتواند درباره مسافران شهر ووهان و محل قرنطینه‌ی ویروس کرونا، خبر بیاورد و به نوعی جاسوسی کند، ۱۴۰ دلار پاداش در نظر گرفته‌است. حتی این موضوع آنقدر جدی شده که از مجازات اعدام برای کسی که ویروس را آگاهانه و از روی عمد به استان دیگری ببرد و منتشر دهد خبر می‌دهند.