ویپ
  • وسیله های بسیاری برای کمک به ترک سیگار طی چند سال گذشته ابداع شده اند و متاسفانه هر یک به دلایلی ، مورد استقبال افراد سیگاری واقع نشده و در نهایت از صحنه ی بازار ، حذف شده اند. برچسب های نیکوتین عوارض جانبی فراوانی دارند و سایر ابزار ها نیز، هر کدام به دلایلی ، موفق نبوده اند. اما حالا ، وسیله ای نوین ساخته شده که اگرچه ۱۰ سال قدمت دارد ، اما حالا ، کم کم عده ی زیادی در حال آشنا شدن با آن هستند و خوشبختانه ، روشی جوابگو و کارکردی است.

۱ |