کتاب صوتی آناکارنینا
  • کتاب صوتی یکی از برترین روش های بالا بردن سطح مطالعه جامعه می باشد. در حال حاضر سرانه مطالعه کتاب در کشور ما به شدت کاهش یافته است و این یک زنگ خطر جدی است که کشور ما را تهدید می نماید.