کرمان تعطیل شد
  • تمامی دستگاه های اجرایی استان کرمان به دلیل الودگی هوا و ریزگردها تعطیل است.

۱ |