آشنایی با تجهیزات گلخانه ای و کاربردهای آن ها
  • تجهیزات گلخانه شامل لوازمی است که برای پرورش گیاهان زیر کشت ضروری است. هر کدام از این تجهیزات برای تامین شرایط لازم و یا کنترل وضعیت گلخانه لازم هستند. در این مقاله برخی از تجهیزات مورد نیاز در گلخانه ها را بررسی می کنیم.

۱ |