بانک مهر ایران
  • بانک مهر ایران طرح جدیدی را ارائه کرده که بر اساس آن می‌توانید سه بار وام قرض‌الحسنه دریافت ‌کنید.

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت : دولت مصمم است سهم بخش‌های غیر مولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.

  • در حالی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده قرض‌الحسنه مهر ایران موفق شده در همه شاخص‌ها موفقی داشته باشد و درخشانی از خود ارائه دهد و تعداد مشتریان مهر ایران نیز در پایان شهریور ماه به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است؛ رشد تعداد مشتریان و منابع ی از افزایش روزافزون اعتماد جامعه به مهر ایران است.

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه یکی از تعهدات و برنامه های وی در دولت سیزدهم هدف گذاری در خصوص افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است، گفت: این افزایش مشروط به این است که بار مالیاتی بخش های تولیدی کاهش یابد.

۱ |