خرید شارژ
  • برای نخستین بار، بیشتر جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنن؛ شهرهایی که خیلی‌هاشون سروته ندارن و درباره کلان‌شهرها، گاهی سفر از یک طرف به طرف دیگه شهر، یک روز زمان می‌بره! شهرهای بزرگ به‌طور معمول امکانات جذابی هم در خودشون جا داده‌ان، اما شهرهای کوچک آرامش بیشتری دارنند.

۱ |