سید وحید حسینی
  • رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کووید۱۹، بر جدی گرفتن هم استانی ها در تکمیل واکسیناسیون علیه کروناویروس تاکید کرد.

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه، نقش تاثیرگذار اصحاب رسانه در دستیابی به اهداف جوانی جمعیت را تعیین کننده خواند.

  • رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در نشست هفتگی ستاد حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با اشاره به فرموده های مقام معظم رهبری، حمایت از تولیدات دانش بنیان را موجب تسریع در دستیابی به اهداف اقتصاد ملی دانست.

۱ |