فرابیمه ما
  • با آغاز بکار نهمین نمایشگاه بین المللی بانک و بیمه و بورس کیش، مجید بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی ضمن بازدید از غرفه شرکت بیمه «ما»، در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت در صنعت بیمه قرار گرفت.

  • در حاشیه همابش سالانه مدیران ستادی،سرپرستان و روسای شعب شرکت بیمه «ما» و همزمان با رونمایی از طرح سامانه خدمات هوشمند بیمه «ما» درکشور، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل شرکت بیمه «ما» به همراه سرپرست مدیریت روابط عمومی و تبلیغات و سرپرستی استان خراسان رضوی، از باغ گیاه شناسی ملی مشهد بازدید و با دستاوردهای مختلف این محیط طبیعی برای حفظ گونه های مختلف گیاهی آشنا شدند.

  • همزمان با همابش سالانه مدیران ستادی،سرپرستان و روسای شعب شرکت بیمه «ما» در مهر ماه 1401 ، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت در مشهد مقدس، از طرح مشترک بیمه «ما» و بانک ملت با نام طرح فرابیمه ما رونمایی شد.

۱ |